Služby

PROJEKTOVÁ ČINNOST V OBORU POZEMNÍ STAVBY

 • Novostavby
 • Rekonstrukce stávajících objektů
 • Vypracování návrhu (pracovní studie)
 • Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí
 • Vypracování dokumentace pro stavební povolení a ohlášení stavby
 • Vypracování dokumentace pro výběr dodavatele
 • Vypracování dokumentace pro provádění stavby
 • Digitalizace papírové dokumentace
 • Passportizace stávajících objektů

INŽENÝRSKÁ ČINNOST…

 • Jednání s dotčenými orgány státní správy a stavebním úřadem
 • Zajištění stanovisek dotčených orgánů
 • Zajištění rozhodnutí o povolení stavby a ostatní povolení stavebního úřadu

AUTORSKÝ DOZOR A TECHNICKÝ DOZOR

 • Zajištění autorského dozoru a technického dozoru nad prováděním prací dle projektové dokumentace

PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST

 • Pomoc ve fázi projektové činnosti, při realizaci stavby a rekonstrukcích stávajících objektů