Služby

PROJEKTOVÁ ČINNOST V OBORU POZEMNÍ STAVBY

 • Novostavby
 • Rekonstrukce stávajících objektů
 • Vypracování návrhu (pracovní studie)
 • Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí
 • Vypracování dokumentace pro stavební povolení a ohlášení stavby
 • Vypracování dokumentace pro výběr dodavatele
 • Vypracování dokumentace pro realizaci stavby
 • Zhotovení urbanistické studie ve spolupráci s architekty
 • Zpracování vizualizací

INŽENÝRSKÁ ČINNOST…

 • Jednání s dotčenými orgány státní správy a stavebním úřadem, zajištění stanovisek dotčených orgánů a stavebního povolení, ohlášení stavby, územního souhlasu apod.

AUTORSKÝ DOZOR A TECHNICKÝ DOZOR

 • Zajištění autorského dozoru a technického dozoru nad prováděním prací dle projektové dokumentace

PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST

 • Pomoc ve fázi projektování, při realizaci stavby a rekonstrukcích stávajících objektů

DIGITALIZACE

 • Překreslování původní papírové dokumentace či jednotlivých stavebních výkresů a ostatních dat do digitální podoby (passportizace)
EXTERNÍ SPOLUPRÁCE…

ZAJIŠTĚNÍ DROBNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ

 • Voda, kanalizace, topení, plyn
 • Interiérové úpravy a finální dokončovací práce
 • Výkopové práce