(2021) RD Šestajovice

projekt: 02/2021
stupeň projektu: Dokumentace pro vydání společného povolení; Dokumentace provádění stavby
lokalita: Šestajovice
autor návrhu: mackovič architectures s.r.o.

Jedná se o novostavbu rodinného domu a zahradního skladu, vč. zpevněných ploch, se stávajícím napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.
Objekt R.D. je jednopodlažní s plochou střechou, s prosklenou pracovnou na úrovni střešní roviny.
Konstrukce: železobeton a keramická tvárnice.

vybraná vizualizace od komunikace
vybraná vizualizace
půdorys 1.np
řezy