(2018) Usedlost na Vápně

projekt: 05/2018
stupeň projektu: Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
lokalita: obec Hlavice
autor návrhu: DDAANN ateliér

Jedná se o:
původní stavení chléva, které v rámci stavebních úprav se změnou v užívání bude užíváno k občasnému bydlení a
objekt stodoly, která v rámci stavebních úprav se změnou v užívání části stavby bude užívána jako stodola a ateliér na úrovni 2.np.

Původní objekty jsou kamenné, s vaznicovým krovem sedlového tvaru a šablonovou střešní krytinou.

01_chlév – 1np
02_chlév – podkroví
03_stodola – 1np
04_stodola – podkroví