(2018) RD Štítina

projekt: 04/2018
stupeň projektu: Dokumentace ke sloučenému řízení – územní souhlas a ohlášení stavby (DUR+DSP)
lokalita: Štítina
autor + stavební část + inženýrská činnost: Jakub Killnar – Projekční studio
realizace: 10/2018 – 06/2020
kolaudace: 06/2020

Jedná se o novostavbu rodinného domu vč. napojení na dopravní a technickou infrastrukturu a zpevněných ploch.

Základní koncept domu vznikl na základě studie, orientaci ke světovým stranám a odstupovým vzdálenostem od hranic pozemků a ochrannému pásmu NN 0,4 kV. Tvar domu z logiky tvaru pozemku a navržené dispozice tvoří obdélníkový půdorys.

Objekt rodinného domu je zděný jednopatrový, obdélníkového půdorysu o rozměrech 18,8 x 8,0 m, se sedlovou střechou o sklonu 30°.

Materiálově je dům pojednán jako zděný ze systémových tvárnic Ytong, střecha dřevěná krokvová se skládanou pálenou taškovou krytinou. Okna plastové s izolačním trojsklem.

Návrh dispozice se snaží co nejlépe vycházet ze zadání investora a jeho potřebám. Hlavní obytná místnost s kuchyňským koutem je otevřená na venkovní terasu a do zahrady celo-prosklenými otevíravými dveřmi s pevnými bočními dílci. Podstřešní prostor v celém rozsahu slouží jako skladovací prostor.

Fasáda je tvořena omítanými plochami ve světle šedém odstínu.

01_skica
02_přízemí
03_pohled S_J
04_Pohled Z_V