(2018) RD Milovice

projekt: 01/2018
stupeň projektu: Dokumentace ke sloučenému řízení – územní souhlas a ohlášení stavby (DUR+DSP)
lokalita: Milovice
autor návrhu: the builders architekti
stavební část: Jakub Killnar
realizace: ve výstavbě od 03/2019 – a probíhá

Jedná se o novostavbu rodinného domu vč. napojení na dopravní a technickou infrastrukturu a zpevněných ploch.

Celková hmota domu je navržena jako jednoduchý kvádr se sedlovou střechou o sklonu 30° a skládanou betonovou taškovou krytinou Bramac Tegalit. Objekt garáže je přízemní s plochou střechou, jako nevytápěná.

Návrh dispozice se snaží co nejlépe vycházet ze zadání investora s co nejlepší orientací místností a minimalizací chodeb. Vstupuje se ze zádveří do spojovací chodby, ze které se dále vstupuje do hostinského pokoje, obývacího pokoje s kuchyňským koutem, prostoru sociálního zázemí, technické místnosti a na dvouramenné schodiště do 2.NP. Hlavní obytná místnost s kuchyňským koutem je otevřená na venkovní terasu a do zahrady celo-proskleným posuvným portálem.

Ve 2.NP jsou soustředěny dětské pokoje, ložnice se šatnou, koupelna a wc.

Materiálově bude dům pojednán jako kombinace omítaných ploch ve světle šedém odstínu v případě hlavní hmoty rodinného domu a fasádních latí v případě objektu garáže a zastřešení vstupu a terasy.

01_vizualizace
02_vizualizace
03_přízemí
04_podkroví
05_pohled