(2017) RD Hostavice

projekt: 04/2017
stupeň projektu: Dokumentace ke sloučenému řízení – územní souhlas a ohlášení stavby (DUR+DSP)
lokalita: Praha 14 – Hostavice
autor+stavební část+inženýrská činnost: Jakub Killnar
realizace: 2017 – 2019 (zkolaudováno)

Stavební úpravy rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností, přístavbu venkovní terasy v úrovni 2.NP při severní fasádě, zpevněné plochy při jižní orientaci objektu, repasi původního oplocení, výměnu domovní přípojky elektrického vedení NN, vytažení domovní plynovodní přípojky z kiosku v oplocení do objektu se zaslepením.

Stavba, rodinný dům pocházející z 80. let, se nachází v zastavěné okrajové části Prahy, v katastrálním území Hostavice. Obdélníkový pozemek je téměř rovinný (převýšení menší než 0,5 metru) s vyšší úrovní na straně do zahrady. Tvarem pozemku odpovídá půdorys stávajícího rodinného domu, tj. obdélníkového půdorysu.

Původní stav – stávající objekt R.D. je koncipován jako dvoupodlažní zděná stavba obdélníkového půdorysu, s plochou střechou, se zapuštěnými lodžiemi při jižní i severní fasádě objektu. Okenní i dveřní otvory jsou dřevěné, symetrické, v jednotné linii, která se v co největší míře zachovávají.

Navrhovaný stav – samotná stávající hmota objektu, půdorysně i výškově, se zachovává. Zapuštěné lodžie budou obezděné na pozici obvodové stěny a jejich plocha bude přiznána do interiéru. Při severní fasádě přibude k objektu otevřená venkovní terasa v úrovni 2.NP, propojená točitým ocelovým schodištěm s 1.NP, vynášená na sloupech. Jednotlivé okenní a dveřní otvory, včetně nových, jsou poupraveny v závislosti na dispozičním členění a využití prostor, tak k lepšímu osvětlení jednotlivých prostor.

Rodinný dům je jednogenerační, s jednou bytovou jednotkou, avšak se sociálním zázemím a kuchyňským koutem jak v 1.NP, tak ve 2.NP.

Dispoziční členění rodinného domu se nemění, pouze se zaměňuje užívání některých prostor.

Fasáda je navržená jako omítková s kontaktním zateplovacím systémem, v odstínu bílá, místy s kamenným štípaným břidlicovým obkladem, v tmavě šedém odstínu.

01_stávající stav
02_stávající stav
03_návrh
04_řez návrh
05_pohled stávající
06_pohled návrh
07_oplocení
08_fasáda uliční
09_fasáda dvorní