(2017) BER – RD Beroun

projekt: 03/2017
stupeň: Dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení (DUR+DSP)
lokalita: Beroun – Závodí
autor návrhu: editarchitects
stavební část: Jakub Killnar

Jedná se o novostavbu rodinného domu vč. napojení na dopravní a technickou infrastrukturu a zpevněných ploch.

Obdélníkový pozemek (cca 24 x 38m) je téměř rovinný (převýšení menší jednoho metru) s vyšší úrovní na straně příjezdové komunikace na východní straně pozemku. Umístění objektu R.D. je dáno zahradním domkem na hranici pozemků.

Konfigurace terénu nabízí otevřenou západní zahradu s výhledem na nižší stávající zástavbu rodinnými domy pod ul. Lidická a na blízký významný krajinný prvek Brdatky (dále jen „VKP Brdatky) přes řeku Berounka. Dům je tedy umístěn na východní straně pozemku u příjezdové komunikace. Severní a jižní strana domu je ovlivněna sousedícími pozemky a budoucími rodinnými domy.

Západní zahradní fasáda je nejotevřenější s velkými okenními otvory prosvětlujícími obytné místnosti. Východní fasáda má k hlavní dvoupodlažní hmotě objektu přičleněnou přízemní vstupní část se sociálním a technickým zázemím a zahradní domek v jihovýchodním rohu pozemku, na hranici pozemků, vzájemně propojené železobetonovou monolitickou střešní deskou, která zároveň poskytuje i zastřešení nad parkovacím stáním mezi vstupem do objektu a zahradním domkem.

Materiálově bude dům pojednán jako kombinace omítaných ploch v bílém odstínu a obkladových desek Cetris v přírodním odstínu.

01_situace
02_Půdorys přízemí
03_Půdorys patra
04_Řez