(2016) RD Nehvizdy

projekt: 01/2016
stupeň: Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (DUR + DPS)
lokalita: Nehvizdy
autor + stavební část: Jakub Killnar
realizace: 2016 – 2018 (zkolaudováno)

Jedná se o přízemní novostavbu rodinného domu se zvýšenou úrovní podlahy přízemí nad terénem, s valbovou střechou. Objekt je nepodsklepený.
Návrh respektuje stávající okolní zástavbu.
Hlavní vstup do objektu je řešen ze severní strany pozemku po vyrovnávacím schodišti případně bezbariérovou rampou.
Dispoziční řešení objektu je rozděleno na sociální zázemí (technická místnost, wc, koupelna+wc) orientované na severní stranu objektu a pobytovou část objektu orientovanou na jihovýchod.
Hlavní vstup do objektu se zádveřím je orientovaný rovněž ze severní strany.
Nad kuchyňským koutek se nachází mezipatro pro občasný odpočinek.
Celý objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS s omítkou. V prostoru venkovní terasy a hlavního vstupu je na fasádě použit kamenný obklad. V soklové části kolem vstupu je použita mozaiková omítka.
Objekt je napojen na novou vodovodní a kanalizační areálovou přípojku, vč. přípojky elektra NN. Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající.