(2016) RD Čapka – přístavba

projekt: 09/2016
stupeň: Dokumentace pro sloučené územní souhlas a ohlášení stavby (DUR+DSP)
lokalita: Lety u Dobřichovic
stavební část: Jakub Killnar

Jedná se o přístavbu ke stávajícímu rodinnému domu, jejíž hlavním významem je zvětšení podlahové plochy objektu v přízemní části. Přístavba je přízemní s plochou střechou, s konstrukcí podlahy nad terénem. Konstrukčně je přístavba řešená jako dřevostavba, otevřená velkorozměrovými prosklenými výplní otvorů do zahrady, směrem k řece Berounka.

Přístavba je orientována do ulice U řeky, směrem k řece Berounka, s orientací na jih.

Vstup do objektu stavebníka je řešen navrhovanou přístavbou – zádveřím (m.č. 1.01). Podlaha přístavby navazuje na úroveň podlahy stávajícího objektu. Výškový rozdíl mezi podlahou přístavby a původním terénem je vyrovnán venkovním ocelovým schodištěm.

Dispoziční řešení navrhované přístavby – nové zádveří stavebníka a zvětšení původní obytné místnosti.

Přístavba bude zateplená dřevovláknitými deskami Pavatex s tenkovrstvou omítkou – kontaktní zateplovací systém ETICS.

01_Stávající stav
02_Půdorys – přístavba – návrh
03_Řez – přístavba – návrh