(2016) Půdní byt Berounka

projekt: 02/2016
stupeň: Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
lokalita: Újezd nad Zbečnem
autor: DDAANN
stavební část: Jakub Killnar

Jedná se o stávající dvoupatrovou vilu s obytným podkrovím a krovem, podsklepenou, osazenou ve svažitém pozemku. Vila je zděná s polovalbovou střechou.
Přístup do objektu je zajištěn ze severovýchodní strany objektu.
Napojení objektu na technickou infrastrukturu je stávající. Objekt je napojen na elektrickou síť NN a slaboproud. Vodu objekt odebírá ze stávající vrtané studny na pozemku stavebníka, splaškové vody jsou svedeny do splaškové odpadní jímky. Plynovod není v této části zaveden.
Napojení objektu na dopravní infrastrukturu je stávající. Parkovací stání jsou zajištěna na západní straně za objektem na pozemku stavebníka.
V podsklepené části se nachází sklad, kotelna a technické místnost.
V přízemí se nachází vstupní zádveří, schodišťová hala, kuchyně s jídelnou, sociální zázemí a obývací pokoj.
V patře se nachází ložnice se šatnou, pokoj a sociální zázemí.
V podkroví, které je řešením projektové dokumentace, se nachází ložnice, studovna, šatna a sociální zázemí.
Krov nad podkrovím je z části otevřený v rámci nové studovny a z části uzavřený s přístupem z ložnice.