(2016) Kinclův Mlýn

projekt: 07/2016
stupeň: Dokumentace provádění stavby (DPS)
lokalita: V Šáreckém údolí, Praha 6
stavební část: Jakub Killnar
realizace: 2016 – 2018

Stavba bude využívaná k bydlení. Jedná se o objekt rodinného domu, který není ve stávajícím stavu využíván k bydlení. Proto bude část objektu upravena pro možnost rodinného bydlení. Realizací navržených stavebních úprav se tak účel objektu nezmění, celková kapacita stavby se však mírně zvýší. Vznikne objekt rodinného domu s kapacitou jedné rodiny o cca 2-6 členech.

Objekt je svou rekonstrukcí v plné míře zachován, je pouze doplněn o dvě rizalitové hmoty a ve střešní rovině dvěma střešními vikýři. Všechny ostatní architektonické úpravy jsou pouze vyčištěním původního stavu a vyzdvihnutím původního stavu a hodnot objektu.

Stávající stav před rekonstrukcí
Stávající stav před rekonstrukcí
Projekt
Projekt
Projekt
Realizace
Realizace