(2015) Stavební úpravy R.D. Kravaře

projekt: 04/2015
stupeň: Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
lokalita: Kravaře ve Slezsku
autor a stavební část: Jakub Killnar

Řešený objekt se nachází na konci řadové zástavby.
Stavební úpravy se týkají demolice dvou-patrové zadní části rodinného domu, posledního v řadové zástavbě, která sloužila jako chlévy a sklady a která je v současném stavu nevyhovující jak z hlediska technického, tak z hlediska obývání. Po demolici dojde k výstavbě nové této dvou-patrové části ve stejné půdorysné stopě a hmotě dle stávajícího stavu. Tím dojde v 1.NP k vytvoření nové koupelny a haly se schodištěm propojené se stávajícím objektem a odděleného skladu přístupného z exteriéru a ve 2.NP k vytvoření otevřeného obytného prostoru.
Připojení na inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu zůstane zachováno, bez zásahu.