(2015) Řešení meziprostoru mezi objekty

návrh řešení: 11/2015
stupeň: Doplnění projektové dokumentace na SÚ pro stavební povolení
lokalita: Šárecké Údolí, Praha 6

Řešený objekt se nachází v Šáreckém Údolí.
Jedná se o způsob řešení odtoku dešťové vody při přívalových deštích z téměř uzavřeného prostoru mezi dvěma objekty.