(2015) Rekonstrukce statku Jezero

projekt: 10/2015
stupeň: Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
lokalita: Jezero, obec Struhařov
autor: DDAANN
stavební část: Jakub Killnar
realizace: 01/2016 – …

Jedná se o stávající objekt, bývalý statek, v k.ú. Jezero, obec Struhařov. Objekt je delší dobu nevyužívaný. Záměrem investora je objekt zrekonstruovat pro rekreační účely v duchu architektonické studie.
Stavební úpravy se týkají přízemního nepodsklepeného objektu se sedlovým krovem. Tvar a půdorysná stopa objektu zůstane zachována.
Hlavním kritériem stavebních úprav je vytvoření obytného objektu dle současných standardů na obytnou pohodu. Přízemní část bude tvořená obytnými prostory se sociálním zázemím, spojovacím schodištěm, kuchyní a jídelnou. Do konstrukce krovu bude vestavěna pracovna, přístupná z přízemí.
Vzhledem k tomu, že se v obci nenachází veřejný vodovod a kanalizace, budou splaškové vody z objektu svedeny do dvouplášťové plastové jímky samonosné, osazené na bet. desce a obetonované. (Pozn. Náhrada za stávající bet. žumpu).
Zdroj pitné vody – odebírán ze stávající studny na pozemku stavebníka při východní fasádě. Studnu potřeba vyčistit, sanovat od případného poškození a odebrat zkušební vzorky k určení pitné vody. Vystrojení nové technologie studny s umístěním pod schodiště v objektu.
Stavebními úpravami nedochází k rozšíření na sousední pozemky.