(2006) Spolupráce na obytném souboru Březiněves

stupeň projektu: DRS
realizace: 2009
lokalita: Praha – Březiněves